• Sylwester 2017
  • Sylwester 2017
  • Sylwester 2017
  • Sylwester 2017
  • Sylwester 2017

Uroczystości

Chrzciny na większą ilość osób, urodziny, imieniy... wszystko to można zorganizowac u nas. Nasza sala zapewnia dobre sampoczucie a świetna obsługa pozwoli się zrealaksować.